Övergång till Östra Nylands välfärdsområde 1.1.2023

Nya telefonnummer

Information om hälsostationernas och munhälsovårdens nya telefonnummer har redan tidigare gått ut per post och i ett pressmeddelande 12.12.2022 enligt följande:

 • Askola social- och hälsostation tfn 019 5600 200, munhälsovården tfn 019 5600 130
 • Lovisa och Lappträsk hälsovårdscentral tfn 019 5600 300, munhälsovården tfn 019 5600 130
 • Borgå Näse hälsovårdscentral tfn 019 5600 400, munhälsovården tfn 019 5600 130
 • Pukkila och Mörskom hälsostationer tfn 019 5600 500, munhälsovården tfn 019 5600 130
 • Sibbo social- och hälsostation tfn 019 5600 600, munhälsovården tfn 019 5600 130

Välfärdsområdet har också ett för alla gemensamt rådgivningsnummer för social- och hälsovården, tfn 019 5600 111, som betjänar exempelvis äldre kunder, personer i arbetsför ålder och handikappservicens kunder. Kunderna kan också i vanlig ordning kontakta arbetstagare hos vilka de brukar sköta sina ärenden. De anställda övergår i välfärdsområdets tjänst, och deras telefonnummer ändras inte. E-postadressernas slutled ändras till @itauusimaa.fi.

 • Servicerådgivning i hela Östra Nylands välfärdsområde tfn 019 5600 111

För barn, unga och familjer finns följande rådgivnings- och journummer inom socialt arbete:

 • Borgå 019 5600 454 (kl. 8–15)
 • Sibbo 019 5600 651 (kl. 9–15)
 • Lovisa och Lappträsk 040 5405 049 (kl. 9–15)
 • Askola, Mörskom och Pukkila 040 7109 118 (kl. 9–15)

Viktiga nöd- och journummer under årsskiftet och veckoslutet

 • Allmänt nödnummer 112
 • Jourhjälpen 116 117
 • Social- och krisjouren 019 5600 150

Följ välfärdsområdets nyheter på webben

Östra Nylands välfärdsområdes webbplats har adressen ostranyland.fi. På sajten hittar man grundläggande information om välfärdsområdet, lediga jobb, förvaltningen och beslutsfattandet. Hädanefter publiceras alla aktuella nyheter från välfärdsområdet och till exempel meddelanden om tjänsterna på samma webbadress.

Välfärdsområdet lanserar en mera omfattande webbplats på samma adress våren 2023. Den kommer också att innefatta vårdtjänster. Fram till dess finns information om social- och hälsovården ännu på kommunernas webbplatser.

För räddningsverkets vidkommande finns informationen även framöver på adressen pelastustoimi.fi/ita-uusimaa. Räddningsverkets e-postadresser slutar på @pelastustoimi.fi.

Det går också att följa Östra Nylands välfärdsområdes information i sociala medier. Kanalerna är Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn och YouTube.

 

Senast uppdaterad 01.03.2024