Östra Nyland ska få ett gemensamt regionalt tillgänglighets- och framkomlighetsprogram

Programmet blir färdigt i januari 2021, varefter kommunerna godkänner det. Stadsstyrelsen i Borgå behandlar utarbetandet av programmet vid sitt möte den 16 november.

– Tillgänglighet är en nödvändighet för en del av oss men vi alla får nytta av den. En tillgänglig byggd miljö och en bra framkomlighet till tjänster förbättrar alltså vars och ens livskvalitet och skapar särskilt för personer med olika funktionsbegränsningar och åldrande människor förutsättningar för att leva självständigt, berättar projektchef Irja Suhonen i Borgå.

Betydelsen av tillgängligheten och framkomligheten blir allt större under kommande årtionden också i östra Nyland till följd av befolkningens förändrade åldersstruktur. Tillgängligheten och framkomligheten är en summa av flera faktorer som för att kunna bli verklighet kräver förståelse för olika behov och vilja att göra saker bättre med hänsyn till alla.

Sakkunnig i beredningen av det regionala programmet är tillgänglighetskartläggare för den byggda miljön, tillgänglighetssakkunnig Jukka Suhonen från Sibbo. Utarbetandet av programmet koordineras av projektchef Irja Suhonen för projektet för intensifieringen av samarbetet inom tjänster för personer med funktionsbegränsning i östra Nyland. Vid arbetsgruppernas möten har föreläsningar hållits av tf. ansvarig sakkunnig vid Invalidförbundets tillgänglighetscenter Johanna Hätönen, arkitekt Minna Nyström-Järvinen som är examensansvarig för utbildningsprogrammet för byggnadsarkitekt i Tammerfors yrkeshögskola samt tillgänglighetssakkunnig Juha Sylberg i Synskadades förbund.

– Synskadades förbund anser det viktigt att kommunerna i östra Nyland i samarbete har identifierat betydelsen av tillgängligheten och försöker förbättra den med åtgärdsprogrammet som nu påbörjas. Förhoppningsvis blir detta ett exempel också för andra kommuner, säger Juha Sylberg i Synskadades förbund.

– Utarbetandet av programmet är en bra början för samarbetet. Man hör ännu att det frågas: Behöver de få komma till varje plats? Ja, de behöver. De är intresserade av samma saker, de har samma behov och samma önskemål. En person med funktionsbegränsning är ett litet barn, en ung person, en singel, en mamma, en pappa, en far- eller morförälder som utbildar sig, har hobbyer, arbetar, är företagare, påminner Tuula Räikkönen som är ordförande för handikapprådet i Sibbo och Porvoon Invalidit – Borgå Invalider rf.

När tillgänglighet inte finns, rör förlusten hela den närmaste kretsen. Att uträtta ärenden, att sysselsätta sig, att upprätthålla hälsan blir svårare, glädjen för gemensamma stunder försvinner och deltagande i samhället på ett jämlikt sätt blir omöjligt. När man samarbetar ända från tidigt planeringsskede blir tillgängligheten och framkomligheten till i verklighet, inte bara kosmetiskt.

Ytterligare information:

Social- och hälsovårdsdirektör i Borgå Ann-Sofie Silvennoinen ann-sofie.silvennoinen@porvoo.fi, tfn 040 676 1374

Projektchef Irja Suhonen irja.suhonen@porvoo.fi, tfn 040 185 6073

Tillgänglighetssakkunnig Jukka Suhonen jukka.suhonen@sipoo.fi, tfn 050 536 4980

Senast uppdaterad 05.07.2022