Öppen workshop för invånarna 9.11.2020: hurdana är framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland?

– Vi skapar nya regionala, multiprofessionella handlingsmodeller som ska stöda våra klienters välbefinnande som helhet. Med hjälp av digitala tjänster kan man få social- och hälsovårdstjänster på hemsoffan oberoende av tidpunkten, och detta frigör experters arbetstid för bemötande av klienter, berättar social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

– Vi inbjuder nu social- och hälsovårdspersonalen, företrädare för organisationer, våra samarbetspartner i östra Nyland och invånarna i området till en kickoff-tillställning som är öppen för alla. Tillställningen ordnas måndagen den 9 november kl. 12–16 på grund av coronaläget virtuellt via Teams, fortsätter projektchef Jaana Forslund.

Eftermiddagen innehåller också virtuellt arbete i workshoppar kring några centrala teman:

 • distanstjänster
 • tjänster ute på fältet
 • tjänster som ges i klienternas hem
 • mottagningstjänster
 • kundhandledning och rådgivning

Anmälan till kickoff-tillställningen ska göras senast den 4 november.

Anmäl dig till tillställningen på den här länken.

Mera information:
Projektchef Jaana Forslund
Borgå stad
jaana.forslund@porvoo.fi
tfn 040 676 1382

Kickoff-tillställning för projekten Framtida social- och hälsovårdstjänster i östra Nyland 9.11.2020 kl. 12–16

Program:

Kl. 12

 • Välkomstord samt bakgrund till projekten, deras mål och nationella riktlinjer
 • Projekthelheten skapar en regional handlingsmodell för östra Nyland.
  • Regionalt samarbete
  • Mörskom och Pukkila som del av den framtida lösningen
  • Vår vision om den blivande framtida handlingsmodellen för social- och hälsovårdscentralen i östra Nyland.
  • Delaktighetens betydelse i helheten
 • Vilka reformer förväntar vi oss av det gemensamma regionala arbetet?

Paus 15 min

Kl. 13.45

 • Vi gör tillsammans – men hur?
 • Vad måste vi göra för att realisera vår vision?  Arbetsgruppsarbete enligt teman.
 • Presentation av arbetsgruppernas resultat
 • Sammanfattning av dagen

Senast uppdaterad 29.10.2020