Odlingssäsongen börjar snart – Söderkulla gårds odlingsområde är på väg att utvidgas

 

Förfrågningar om kommunens alla odlingsspalter oberoende av område kan i framtiden skickas per e-post till adressen viljelypalstat@sibbo.fi.

Spalterna hyrs ut enligt principen först till kvarn. Personer som anmält sig till kön får ett personligt meddelande av kommunen om och när spalter eventuellt blir lediga under våren.

Odlare som förra året hyrde en spalt i Ådalen eller Söderkulla kan fortsätta att odla i år utan ytterligare meddelande. Om du dock inte vill fortsätta med odlingen i år ber vi dig meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande till ovanstående adress.

Man kan hyra en spalt för ett år åt gången för 10 euro / 50 m2. Fakturan skickas på hösten åt hyresgästen.

  • Det nya odlingsområdet i Söderkulla ligger här. Placeringen är riktgivande.
  • Odlingsområdet i Ådalen ligger här. Placeringen är riktgivande.
  • Läs anvisningarna för hur man hyr en spalt via den här länken.

Odlingsspalterna i Söderkulla flyttas och utvidgas

Det nuvarande odlingsområdet vid Söderkulla gård är i dåligt skick, och därför kommer spalterna att flyttas i sin helhet till en åker cirka 135 meter sydväst om parkeringsplatsen (se karta). Samtidigt ska antalet spalter utökas. Målet är att arbetet med att plöja och avgränsa den nya odlingsplatsen i Söderkulla inleds i maj om vädret tillåter. Personer som nu odlar en spalt i Söderkulla kommer att erbjudas en spalt i det nya odlingsområdet.

Kommunen informerar när det nya odlingsområdet vid Söderkulla gård är färdigt. Odlarna i Söderkulla tilldelas nya personliga tomtnummer när arbetet med att förbereda området är på slutrakan.

 

Senast uppdaterad 29.04.2022