Odlingssäsongen 2021 lider mot sitt slut – kommunen tackar odlarna för säsongen

 

Nu när skördetiden lider mot sitt slut vill vi på kommunens vägnar tacka alla odlare och rikta blickarna mot den kommande odlingssäsongen 2022. Alla odlare som hyrde en spalt sommaren 2021 har skickats en faktura i slutet av augusti.

Odlarna får behålla sina spalter också under den kommande sommaren

Personer som hyrde en spalt under den gångna sommaren får fortsätta odla sin spalt också nästa år. Om du dock inte vill fortsätta odla din spalt ber vi dig vänligen meddela oss att din spalt blir ledig senast innan utgången av februari månad (28.2.2022).

Vi vill också påminna att när man hyr en spalt förbinder man sig också till att sköta om den. Kommunens anvisningar för odlingsspalter finns såväl på anslagstavlan som står bredvid spalterna som på kommunens webbplats bakom denna länk.

Odlarna stöds igen nästa vår när kommunen ser till att spaltområdet förses med mylla. Kommunens odlingsspalter kan hyras såväl i Ådalen i Nickby som på Söderkulla gårds område.

Förfrågningar om hur man reserverar en odlingslott samt andra kontaktbegäranden kan skickas till kontaktpersonerna nedan.

Mer information:

Projektplanerare
Jere Loikkanen
jere.loikkanen@sibbo.fi
040 1933386

Senast uppdaterad 24.09.2021