Nya avfallshanteringsföreskrifter på Rosk’n Rolls område: Sortering av förpackningsavfall vid alla fastigheter med 10 bostäder

”Vi tror att de skärpta sorteringsskyldigheterna är en god nyhet för många av våra kunder. Människors miljömedvetenhet har ökat, och när det finns separata insamlingskärl på allt fler fastigheters gårdsplaner blir det också lättare sortera”, säger Marko Printz, service- och utvecklingsdirektör på Rosk’n Roll.

”Dessutom är insamlingen och transporten av sorterat avfall förmånligare än för blandavfall. Genom noggrann sortering och en mindre mängd blandavfall är det alltså möjligt att göra inbesparingar.”

Ifall husbolagets avfallsinsamling inte ännu fyller kraven i de nya föreskrifterna, har man första halvåret på sig att ordna den. I praktiken ska disponenten eller någon annan som ansvarar för husbolagets avfallshantering kontakta Rosk’n Roll för att ordna med insamlingen. ”Vid behov hjälper vi till exempel med dimensioneringen av lämpliga avfallskärl och tömningsintervall”, lovar Printz.

Över 900 fler fastigheter till insamlingen av förpackningsavfall

För närvarande gäller insamlingsskyldigheten för kartong, metall, glas- och plastförpackningar fastigheter med minst 20 lägenheter och för bioavfall fastigheter med minst 5 lägenheter i tätorter på Rosk’n Rolls område.

De nya avfallshanteringsföreskrifterna medför alltså sorteringskärl till allt mindre fastigheters gårdar.

Skyldigheten att sortera förpackningsavfall utvidgas till 900 nya fastigheter, med sammanlagt ungefär 13 000 lägenheter, inom de 12 kommunerna på Rosk’n Rolls verksamhetsområde. Efter förändringarna omfattas 50 000 lägenheter i östra och västra Nyland av sorteringsskyldigheten.

Mot förpliktelserna i den nya lagen

I avfallshanteringsföreskrifterna tas här ett steg närmare de sorteringsskyldigheter som den nya avfallslagen för med sig. Hittills har inte landsomfattande sorteringsskyldigheter för bostadsfastigheter omfattats av avfallslagen, utan om dessa har beslutats regionalt i avfallshanteringsföreskrifterna.

I regeringens förslag för den nya avfallslagen har sorteringsskyldigheterna fastställt enligt följande:

  • Separat insamling av kartong-, glas- och plastförpackningar samt metall ska i fortsättningen ordnas i bostadsfastigheter i tätorter med minst fem lägenheter.  Skyldigheten skulle träda i kraft två år efter att lagens ikraftträdande (2023).
  • Skyldigheten att sortera bioavfall skulle från år 2024 omfatta alla fastigheter, även egnahemshus, i tätorter med över 10 000 invånare. Ett alternativ till separat insamling av bioavfall är kompostering av bioavfall på fastigheten.

Insamlingarna utvidgas stegvis

Förpliktelserna i den nya avfallslagen kommer att träda i kraft först om ett par år.

”Vi kommer dock inte att vänta sysslolösa tills övergångstiderna i lagen gått ut. Avsikten är att övergå till kraven i den nya avfallslagen stegvis genom de regionala avfallshanteringsföreskrifterna”, berättar Marko Printz.

På Rosk’n Rolls verksamhetsområde utfärdas avfallshanteringsföreskrifterna samt godkänns avfallstaxan av Nylands avfallsnämnd, gemensam för 12 kommuner.

”Fastigheter som ligger längs insamlingsrutterna kan frivilligt beställa tömning av olika avfallsslag fast genast”, Printz påminner.

Senast uppdaterad 05.07.2022