NTM-centralen i Nyland informerar: Trafikljus och en underfart byggs på Oljevägen (lv 148) i Sibbo

Vid platsen byggs en omväg och det görs andra trafikarrangemang under arbetet som i viss mån stör trafiken.

Byggherre för arbetet är NTM-centralen. Som entreprenör fungerar Ralf Ajalin Oy och för tillsynen av entreprenaden ansvarar HTJ Oy.

 

Senast uppdaterad 09.02.2024