NMT-centralen meddelar: Förbindelsefartygsrutten Borgå-Sibbo konkurrensutsätts på nytt – trafiken fortsätter oavbrutet

NTM-centralen i Egentliga Finland konkurrensutsatte trafiken på förbindelsefartygsrutten i Borgå-Sibbo under våren 2020. Man fick in tre anbud i anbudsförfarandet. Det var Kymen Saaristoliikenne Oy som valdes som trafikidkare för tidsperioden 1.5.2021–30.4.2026. De två övriga anbudsgivarna överklagade upphandlingsbeslutet till marknadsdomstolen. I december 2020 upphävdes NTM-centralens upphandlingsbeslut genom marknadsdomstolens beslut. Enligt domstolsbeslutet ska konkurrensutsättningen ordnas på nytt på grund av ett fel i materialet för anbudsbegäran.

NTM-centralen korrigerar sitt upphandlingsförfarande och gör preciseringar i upphandlingsdokumenten i enlighet med marknadsdomstolens krav. Serviceinnehållet, såsom turtätheten eller fartygskraven, kommer inte att ändras. Avsikten är att starta konkurrensutsättningen så snart som möjligt.

Det nuvarande trafikeringsavtalet med EW Finland Oy är på väg att upphöra 30.4.2021. Ett nytt anbudsförfarande kan inte organiseras så snabbt att den nya avtalsperioden skulle kunna börja genast i maj. Således kommer NTM-centralen att använda sig av författningar i lagen om offentlig upphandling så att trafiken kan fortsätta oavbrutet fram tills den nya konkurrensutsättningen avgörs och det nya avtalet ingås. Dessa arrangemang är administrativa och ska inte påverka den service som kunderna får.

Mer information:
Trafikens kundservice, tfn 0295 020 601, trafikens.kundservice@ntm-centralen.fi eller palautevayla.fi

 

 

Senast uppdaterad 14.01.2021