Närings-, trafik- och miljöcentralen i Sydöstra Finland meddelar: väg avstängs på grund av broreparation i Paipis, Sibbo

Väg 11703, dvs. Käsisvägen, stängs av för trafik vid Brobacka bro måndag 18.1.2021 kl. 8.00 och öppnas igen senast fredag 22.1.2021 kl. 8.00.

Trafiken styrs till en omväg via Paipisvägen (väg 11701). Omvägens längd är 6,4 km. Gång- och cykeltrafiken styrs förbi byggarbetsplatsen längs en tillfällig rutt.

Kontaktperson: projektchef Terhi Siltanen, tfn 0295 021 348.

 

Karta över vägen.

 

 

 

Senast uppdaterad 12.01.2021