Munskyddsrekommendationen upphävs delvis i Sibbo – Elever i åk 3–6 behöver inte längre bära munskydd

Rekommendationen om att elever på lågstadiet använder munskydd under skoltransport i taxi upphävs på samma gång. Däremot är munskyddsrekommendationen för högstadieelever och studerande på andra stadiet fortfarande i kraft som tidigare. Angående dessa grupper väntar Sibbo kommun på att det publiceras en nationell rekommendation om ärendet.

Sibbo kommuns ledningsgrupp för undantagsförhållanden fattade också ett beslut om att kommunens anställda inte längre behöver använda munskydd när de arbetar utomhus. Munskyddsanvisningen för personalen gäller fortfarande inomhus.

Senast uppdaterad 24.09.2021