Mer säsongsbelysning till Söderkulla – rösta på din favorit!

 

Tre alternativa teman för säsongsbelysningen har utarbetats, och dessa åskådliggörs med hjälp av illustrationer. Sibboborna kan rösta på det tema de anser vara bäst fram till 5.8.2022. Säsongsbelysningen genomförs under hösten utifrån det alternativ som fått flest röster.

Bekanta dig med alternativen och rösta på din favorit på adressen: Maptionnaire

Senast uppdaterad 20.07.2022