Kumlabron har öppnats för trafik och parkarbetet i Sibbo Ådal framskrider

Kumlabron är den gatuförbindelse som avses i detaljplanen för Sibbo Ådal (N 40), och den ska ersätta Dalkärrsvägens gamla bro. Kumlabron har körfiler i bägge riktningar samt gång- och cykelvägar på bägge sidor. Dalkärrsvägens gamla broförbindelse kommer i fortsättningen att betjäna endast gång- och cykeltrafiken. Till följd av detta kommer gång- och cykelvägarna samt friluftslederna att öka i Sibbo Ådal och i omgivningen av Sibbo å.

Gatuplanen för Kumlabron var framlagd under hösten 2019, och byggarbetet inleddes i början av år 2020 med att välja en entreprenör. Entreprenören inledde sitt arbete i mars och det framskred enligt tidtabellen. I budgeten hade det reserverats drygt en miljon euro för byggandet av Kumla bro och man höll sig inom budgetramen. Byggingenjör Ari Luomala är nöjd med den nya bron och med det lyckade samarbetet med entreprenören.

Grönbyggandet i Sibbo Ådal framskrider

I parkområdet i Sibbo Ådal har man byggt många grönområden under år 2020. Framför allt parkområdet söder om Nickbyvägen utvecklades under sommaren och hösten. I parken har man anlagt flera nya gräsmattor samt en plantering med vattenmotiv. Även parkbänkar och skräpkorgar har placerats ut. Samtidigt har området för odlingslotterna i Sibbo Ådal förstorats. Även de nya miljökonstverken Spiritus Lux och Ajasta I/II har installerats på området.

Nästa år fortsätter byggarbetet framför allt norr om Sibbo Ådal. Under hösten har man redan byggt ängskullar norr om Nickbyvägen. Därutöver har inemot 100 träd planterats i området. Kommunträdgårdsmästare Kari Ojamies hoppas att vi får njuta av äppel- och körsbärsträdens första blommor redan på våren.

 

Mer information:

Ari Luomala
Byggingenjör
Gator och grönområden
ari.luomala (at) sibbo.fi

 

Kari Ojamies
Kommunträdgårdsmästare
Gator och grönområden
kari.ojamies (at) sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 05.07.2022