Kommunens service under jultiden 2020–2021

Kundservice

SibboInfo Nickby betjänar på adress Norra Skolvägen 2.  Kundtjänsten finns i samma utrymmen som huvudbiblioteket. SibboInfo Nickby är stängt 23.12 samt 31.12.2020, övriga dagar är vi öppet som normalt mån.–tors. 8–17.  Efter helgerna öppnar vi som normalt igen den 4.1.2021.  Den 6.1.2021 firar vi Trettondagen och kundtjänsten är stängd. OBS! Mellan huvuddörrarna finns en postlåda där du kan lämna post till kommunen.

SibboInfo Söderkulla betjänar på adress Amiralsvägen 2, också i Söderkulla finns vi i samma utrymme som biblioteket. I SibboInfo Söderkulla betjänar vi tis.–ons. mellan klockan 9–17 med lunchstängt 12–12.30.  Julveckan betjänar vi enligt följande: tisdagen 22.12.2020 samt mellandagarna 29–30.12.2020.  Efter helgen öppnar vi igen 5.1.2021 men har stängt den 6.1.2021 då vi firar Trettondag.

Sockengårdens dörrar är öppet normalt 21–22.12 samt 28–30.12.2020. Onsdagen 23.12 samt torsdagen 31.12.2020 är förvaltningsbyggnadens dörrar stängda. I brådskande ärenden ring på dörren.
OBS! Byggnaden har också en postlåda där du kan lämna post åt kommunen.

Växeln samt kundtjänstens elektroniska tjänster fungerar normalt 21–23.12.2020 samt 28–31.12.2020. Genom att ringa växeln (tfn 09 23531) även då vi är stängda får man kommunens alla journummer.

Social- och hälsovårdstjänster

Nickby hälsostation samt mun- och tandvården, HUSLAB:s provtagningsställe, missbrukar- och mentalvårdstjänsterna och fysioterapitjänsterna i Nickby har normala öppettider kring jul och nyår.

Hälsostation har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24–25.12.2020, 1.1.2021. Samjouren fungerar i Borgå sjukhus lokaler.

HUSLABs coronaprovtagning betjänar i gamla Sockengården (Stora Byvägen 18) med tidsbeställning under vardagar, veckoslut och julens helgdagar. Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar kl. 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117.

Nickby rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24–27.12.2020, 1.1.2021, 6.1.2021.

Söderkulla munhälsovård är stängd 21.12.2020–6.1.2021.

Söderkulla rådgivning fungerar normalt kring jul och nyår, men har ingen mottagningsverksamhet under helgdagarna 24.–27.12.2020, 1.1.2021, 6.1.2021.

Vuxensocialarbetet har ingen Walk in-mottagning tills vidare, men nås per telefon 040 167 9215.

Skolhälsovårdaren har begränsad bemanning under tiden 21.12.2020–6.1.2021 och nås då vardagar endast per telefon 040 191 4302 (kl. 8–11).

Talterapin och familjerådgivningen har begränsad bemanning vecka 52, 53 och 1.

Journummer:

Nickby hälsostation mottagningar 09 2353 6001.
Nickby och Söderkulla munhälsovårds mottagningar 09 2353 6002.
Vuxensocialjour 040 167 9215.
Socialarbete för barnfamiljer, barnskyddsjour och rådgivning kl. 8.15–15 tfn 09 2353 6013.
Östra Nylands social- och krisjour under vardagar efter kl. 15 och under veckoslut 24 h 040 517 4194.
På kvällar och veckoslut samt helger sköts jourverksamheten av Borgå sjukhus samjour, som är öppen 24 timmar om dygnet.

Jourhjälpen står till tjänst på numret 116117 (priset av samtal 0 eur).

Bibliotek

Endast återlämning och avhämtning av reservationer.

Sibbo huvudbibliotek är öppet

OBS! Kom överens om avhämtning av reservationer på förhand.

21.12.-22.12. kl. 9-18

23.12. kl. 9–16

28.12. –30.12. kl. 9-18

31.12. kl. 9–16

4.1.2021 kl. 9-18

5.1.2021 kl. 9-16

7.1.-8.1.2021 kl. 9-18

Biblioteket är stängt 24.12. –27.12. 2020, 1.1. –3.1.2021, 6.1.2021 och 9.1.-10.1.2021.

Söderkulla bibliotek är öppet

OBS! Meröppet är inte i bruk.

21.12.-22.12. kl. 8-18

23.12. kl. 8–16

28.12.–30.12. kl. 8–18

31.12. kl. 8–16

4.1.2021 kl. 8-18

5.1.2021 kl. 8-16

7.1.-8.1.2021 kl. 8-16

Biblioteket är stängt 24.12.–27.12.2020,1.1. –3.1.2021, 6.1.2021 och 9.1.-10.1.2021.

Sibbo institut

Sibbo instituts kansli är stängt 28.11.2020–5.1.2021, men du når oss per e-post på sibbo.institut@sibbo.fi och per telefon 09 2353 6004 mån.–tors. kl. 10.00–11.30 och 12.00–14.00. Julstängt 18.12.2020–23.12.2020.

Byggnadstillsyn, Sibbo Vatten, kommunens fastigheter

Byggnadstillsynen är stängd 23.12.2020–6.1.2021.

Sibbo Vatten, felanmälningar under tjänstetid tfn 040 191 6090 och övriga tider tfn 050 554 4538.

Kommunens fastigheter, felanmälningar tfn 050 554 4538.

 

Ytterligare information om avdelningarnas kontaktuppgifter och avvikande öppettider finns på respektives avdelnings sida på adressen www.sibbo.fi . Alla journummer läses även upp i ett meddelande i Sibbo kommuns växel, tfn 09 23531.

Senast uppdaterad 16.12.2020