Kommunen tackar för odlingssäsongen 2022

Vi vill nu tacka alla odlare för den här sommaren och rikta vår blick mot odlingssäsongen 2023. Vi skickar snart en faktura till alla som hyrde en spalt under sommaren 2022. Odlarna får behålla sina spalter också nästa sommar. Om du inte vill fortsätta med odlingen, vänligen meddela oss senast före utgången av februari 2023 (28.2.2023).

Kommunen hyr ut odlingsspalter i Sibbo Ådal i Nickby och vid Söderkulla gård. Odlarna ska följa kommunens anvisningar för odlingsspalter som finns på kommunens webbplats under denna länk.

Kommunen stöder igen odlarna nästa vår genom att förse spalterna med mylla. Förfrågningar om hur man reserverar en odlingslott samt andra kontaktbegäranden kan skickas per e-post till adressen viljelypalstat@sipoo.fi.

Bild: Jere Loikkanen

Flera odlingslotter.

 

Senast uppdaterad 25.10.2022