Kommunen söker ny företagare till kaféet i Nickby social- och hälsostation

Enheten Lokalitetsförvaltning önskar att den nya hyresgästen skulle vara en större aktör inom branschen som bedriver även annan liknande affärsverksamhet i Nyland.  På så sätt skulle företaget kunna utnyttja sin befintliga volym och även göra kaféverksamheten mer lönsam.

Kommunens avsikt är att hitta en ny aktör till lokalerna så fort som möjligt. Eftersom det på grund av coronaepidemin säkert är svårt att hitta en ny företagare är den mest sannolika tidpunkten för återöppnandet av kaféet hösten–vintern 2022.

Alla intresserade företag kan kontakta kundbetjäningschefen för enheten Lokalitetsförvaltning för mer information och för att inleda eventuella hyresförhandlingar. Lokalens våningsyta är cirka 53 m2 och omfattar även de bakre rummen. Hyresgästen har också tillgång till en terrass, lagerutrymmen och ett personalrum. Hyran är 650 euro i månaden (moms 0 %). Lokalen har en första utrustning som krävs för att starta verksamheten, men företagaren måste själv skaffa specialutrustning.

Kontaktperson:

Kundbetjäningschef Henna Salminen
Lokalitetsförvaltning / Sibbo kommun
Tfn 050 383 0793
henna.salminen@sibbo.fi

 

Senast uppdaterad 18.02.2022