Kom och träffa FPA:s servicerådgivare tisdagen 19.9.23 klockan 13:00–16:00.

Av hen kan du fråga allt om FPA:s tjänster samt om hur du på bästa sätt kan vara i kontakt med FPA. 

FPA:s servicerådgivare är på plats i kommunens kundtjänst SibboInfo på adress Norra skolvägen 2 i  

Nickby (huvudbibliotekets hus)  

under Sibbo-veckan tisdagen den 19.9.23 klockan 13:00–16:00. 

Senast uppdaterad 15.09.2023