Kom med till Företagsforumet och delta i uppdateringen av Sibbos plan för näring torsdagen 29.2 kl. 17

Det första Företagsforumet ordnas torsdagen 29.2.2024 kl. 17–20 i Topeliussalen i Nickby (Norra Skolvägen 2, Sibbo). Kaffeservering före tillställningen från och med kl. 16.

I det första företagsforumet granskas Sibbo kommuns nuläge och skapas steg för hur processen ska framskrida. Vid tillställningen får du också höra expertanföranden om Sibbos framtida möjligheter.

Företagsforumets program 29.2.2024:

 • Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitra:
  Videohälsning om megatrender
 • Climate Leadership Coalition, chefsekonom Timo Tyrväinen: Framtidsutsikter för näringslivet i Finland? Översikt över Finlands utsikter som en del av världen.
 • Företagarna i Finland, Petri Ovaska:
  Framtidsutsikter ur Nylands företagares synvinkel. Kommunbarometer
 • Nylands förbund, utvecklingschef Outi Ervasti:
  Nylands framtida möjligheter och utvecklingstrender? Sibbo kommuns möjligheter som en del av Nyland?
 • KUUMA-regionen, samarbetsdirektör Tarmo Aarnio:
  Framtidens KUUMA-region? KUUMA-regionens framtida möjligheter? Sibbo kommuns styrkor som en del av KUUMA-regionen?
 • Paneldiskussion
  Publiken har möjlighet att ställa frågor till deltagarna.

 

Vi önskar att du anmäler dig till inställningen i förväg senast på måndag 26.2.2024 kl. 12 via denna länk: Anmälning till Företagsforumet. Vi önskar att du anmäler dig i förväg med tanke på kaffeserveringen, men vi välkomnar även de som blir intresserade av tillställningen i sista minuten.

Även datumen för de kommande Företagsforumen har bekräftats. Företagsforumet ordnas nästa gång i Topeliussalen 20.5.2024 och 28.8.2024 kl. 17–20. Under dessa tillställningar samlar vi in material för planen för näring. Boka gärna in datumen i din kalender.

Välkommen att delta och påverka!

 

Senast uppdaterad 21.02.2024