Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras 1.3.2023

Inkomstgränserna fr.o.m. 1.3.2023:

Familjens storlek/
antal personer
Bruttoinkomstgräns
för lägsta avgiften €/mån
Betalningsprocent % Bruttoinkomstgräns
för högsta avgiften €/mån
2 3874 10,70 6626
3 4998 10,70 7750
4 5675 10,70 8427
5 6353 10,70 9105
6 7028 10,70 9780

Tills vidare i kraft varande klientavgifter justeras fr.o.m 1.3.2023. Om ändringen påverkar avgiften som tas ut för småbarnspedagogik, görs ett nytt klientavgiftsbeslut utgående från tidigare inlämnad inkostutredning.

Familjer som tidigare gett sitt samtycke till att högsta avgiften får uppbäras, men som på grund av ändringen i bruttoinkomsgränserna vill att storleken på klientavgiften justeras, bör lämna in inkomstutredning i eDaisy senast 17.2.2023. En ny inkomstutredning bör inlämnas även då om inkomsterna ändrats märkbart från tidigare. Justeringen av avgiften gäller även klienter i sevicesedel daghem.

Obs! I maj 2023 kommer vi att begära en ny inkomstutredning av alla familjer för den period som inleds den 1.8.2023. Justeringen av klientavgifter eller inlämning av inkomstuppgifter den 17.2 utesluter inte inkomstutredningen som utförs i maj.

Mera om avgifter på Sibbo kommuns webbsida under Småbarnspeagogik och förskoleundervisning-> Ansökan, klientavgift och uppsägning .

Mer information:
Kanslisekreterare Irene Lönnqvist, Sibbo kommun, tfn 050 439 8778, irene.lonnqvist@sipoo.fi

 

Senast uppdaterad 02.02.2023