Julpost till åldringar -kampanjen inbjuder alla invånare i Sibbo med att skicka julkort till åldringar

– Genom att skicka ett julkort kan du få en ensam åldring att känna, att någon har tänkt på just honom eller henne. Med ett kort kan du beröra och skapa glädje åt en medmänniska, säger Eero Väisänen, verksamhetsledare för Siskot ja Simot rf.

Som samarbetspartner för kampanjen fungerar Kommunförbundet, Medborgarinstitutens förbund, Medborgararenan och Finlands 4H-förening. Kampanjen beskyddas av republikens president Sauli Niinistö.

Det är både enkelt och roligt att delta i kampanjen

Man kan delta genom att göra ett julkort och hämta kortet till en av insamlingsplatserna under tiden 8.11.–7.12.2021. Skriv din god jul hälsning på kortet. Som mottagare skriver du ”Till Dig” och som avsändare ditt eget namn och Siskot ja Simot. Sätt kortet som sådant i insamlingslådan. Var vänlig och sätt inte kortet i ett slutet kuvert.

Insamlingsplats 

Du kan skicka din hälsning till Sibbo kommuns address: Seniorcenter, Jussasvägen 18 H, 04130 Sibbo eller så kan du hämta hälsningen till: servicehuset Elsie, Jussasvägen 18 J, lämna posten i postlådan mellan kl. 8–16.

Kampanjens webbsida:
siskotjasimot.fi/julpost

Följ kampanjen på sociala medier:
#berörmedkort #julpost #kosketakortilla #joulupostia

 

Senast uppdaterad 04.11.2021