Invånarkväll om aktuella skärgårdsfrågor och öarnas bobarhet

– Vi hoppas att skärgårdsbor och personer som rör sig i skärgården skall delta i invånarkvällen, säger skärgårdsdelegationens ordförande Gunilla Holmberg. Bland annat växt- och djurarternas utveckling och klimatförändringarna i skärgården under de senaste årtiondena kommer att diskuteras.

Närmare uppgifter om bobarhetsprojektet finns på webbadressen:
https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/

 

Senast uppdaterad 21.04.2023