Invånarkväll om aktuella skärgårdsfrågor och öarnas bobarhet

Sibbo kommun deltar tillsammans med flera andra kommuner i ett nationellt bobarhetsprojekt som leds av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Utifrån resultaten från bobarhetsanalysen för Sibbo skärgård bereds på invånarkvällen förslag till åtgärder att utveckla skärgårdsområdena.

Bobarhetsanalysen Öars bobarhet och livskraft i Sibbo skärgård finns på den här länken (pdf).

Närmare uppgifter om bobarhetsprojektet finns på webbadressen:
https://www.abo.fi/centret-for-livslangt-larande/siaa-bobarhet/

Senast uppdaterad 03.10.2023