Insamlingsbåten Otto inleder sin runda i den östnyländska skärgården

 Otto-båten samlar avgiftsfritt in farligt avfall, metallskrot, elapparater och impregnerat trä (max. 1m³/kund) från invånare och fritidsboende i den östnyländska skärgården. Farligt avfall är till exempel spillolja, målarfärg, lim, lack, lösningsmedel, bekämpningsmedel, ackumulatorer och energisparlampor, och den maximala mängden som tas emot per hushåll är 50 kg. På båten tas också blandavfall emot till priset 5 euro/sopsäck (betalning med bank- eller kreditkort).

Man får inte blanda olika slags farligt avfall med varandra. Det är bäst att överlämna farligt avfall i originalförpackningen eller i en annan hel och tätt sluten behållare, där innehållet är tydligt angivet. Kom ihåg att stänga korkar och lock ordentligt.

Avfallet överlämnas alltid direkt till personalen på insamlingsbåten.

Avfallsinsamlingsbåtens exakta tidtabeller och hållplatser – 18 bryggor med angivna koordinater – finns på Rosk’n Rolls webbsida. På samma adress samt i Rosk’n Rolls väggkalender och Roskis-tidningen finns mera information om avfallet som tas emot i samband med insamlingen, inklusive mängdbegränsningarna. Det lönar sig att bekanta sig med instruktionerna i förväg. Tilläggsinformation och anvisningar fås också via Rosk’n Rolls kundtjänst tfn 020 637 7000, vardagar kl. 8.30–15.30.

Ifall det blåser hårt flyttas Otto-båtens besök framåt med en vecka. Inget avfall får lämnas i förväg på bryggorna.

Farligt avfall, metallskrot och elapparater tas även avgiftsfritt emot året om på Rosk’n Rolls avfallsstationer inom ramen för öppettiderna. Avfallsstationerna i Borgå, Sibbo och Lovisa betjänar under sommarlördagar och Lovisa avfallsstation kan man dessutom besöka som självbetjäning måndag-söndag kl. 8–20.

Otto- och Romulus-insamlingsbilarna turnerar i västra Nyland i juli. De ambulerande insamlingarna genomförs med avfallshanteringens grundavgift.

Avfallsinsamlingsbåtens tidtabell i Sibbo

Mån. 3.7 Sibbo
10.00–11.00 Komsalö, Granqvists brygga, N 60° 14.5854’ E 25° 20.9209’
14.00–15.00 Norrkullalandet, kommunens brygga, N 60° 14.2226’ E 25° 19.6455’

Tis. 4.7 Sibbo
10.00–11.00 Söderkullalandet, förbindelsebryggan, N 60° 14.8886’ E 25° 19.4924’
14.00–15.00 Simsalö, kommunens brygga, N 60° 14.2320’ E 25° 17.3903’

Ons. 5.7 Sibbo
9.00–10.00 Svarta Hästen*, förbindelsebryggan, N 60° 10.7474’ E 25° 14.7281’
15.00–16.00 Mölandet, förbindelsebryggan, N 60° 12.9696’ E 25° 13.8248’

Tors. 6.7 Sibbo
9.00–10.00 Torra Hästen*, N 60° 9.6064’ E 25° 13.4023’
15.00–16.00 Asplandet*, Bymans brygga, N 60° 9.8626’ E 25° 15.8248’

* Vid storm flyttas insamlingen en vecka framåt. Samma veckodag och samma tidpunkt. Entreprenör F. Jonasson, tfn 0400 205 967

Senast uppdaterad 28.06.2023