I vilken riktning borde Sibbo utvecklas? – Nu kan du påverka genom att framföra dina egna synpunkter

Vi frågar efter Sibbobornas synpunkter genom att ställa olika frågor om sex olika teman. Du kan till exempel berätta varför det lönar sig att bo i Sibbo och vilka kommunala tjänster som borde utvecklas mest i Sibbo. Deltagarna kan välja de lämpligaste svarsalternativen för varje fråga och även framföra sina egna synpunkter som svarsförslag. De övriga deltagarna kan se dina svarsförslag och rösta om dem.

– Vår avsikt är att identifiera de teman som är viktiga under de närmaste åren och utifrån dem förbereda olika alternativ och bedöma deras verkningar. Fullmäktigeledamöterna som väljs vid kommunalvalet använder svarsalternativen som bakgrundsmaterial när de förbereder och beslutar om de framtida riktlinjerna för Sibbo i kommunstrategin. Fullmäktigeledamöterna som väljs av väljarna har fria händer att skapa Sibbos framtida strategi men jag hoppas att vi kan underlätta deras arbete genom att förbereda olika slags alternativ och framföra Sibbobornas synpunkter, berättar kommundirektör Mikael Grannas.

Kommunstrategin innehåller riktlinjer för kommunens framtid samt mål och principer för ordnandet av tjänster för kommuninvånarna. I strategin beslutar fullmäktigeledamöterna alltså om i vilken riktning kommunens verksamhet ska utvecklas i framtiden.

– Kommunen växer och förändras och även världen runt omkring Sibbo förändras. Det är omöjligt att undvika förändringar men nu kan du påverka hur kommunen förändras. Jag uppmuntrar alla att delta och även ge sina egna svarsförslag så att de följande deltagarna kan rösta om dem.

Du kan framföra dina egna synpunkter via denna länk. Deltagandet pågår fram till 14.3.2021 kl. 15. Du kan även rösta och lämna dina svarsförslag flera gånger eller svara på ett tema åt gången och återvända för att svara på ett annat tema senare.

 

Senast uppdaterad 12.03.2021