HUS meddelar: Ändringen i åldersgruppen för AstraZenecas vaccin orsakar inga omedelbara ändringar i vaccinationerna i HUS område

Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor (KRAR) slog i går fast att även äldre kan vaccineras med AstraZenecas coronavaccin. Liksom KRAR rekommenderar även HUS kommunerna i sin region att av praktiska skäl fortsätta använda BioNTech-Pfizers och Modernas mRNA-vaccin för att vaccinera personer över 70 år. ”På så sätt behöver man inte ställa in bokningar som redan gjorts. De närmaste veckorna kommer vi att få ännu större mängder av BioNTech-Pfizers vaccin, vilket innebär att vaccinationerna av personer över 70 år ändå kommer att gå snabbare”, säger biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Baserat på de vaccinleveranser man känner till ser det ut som om kommunerna i HUS område kan vaccinera alla villiga över 70 år före mitten av april, dvs. i slutet av vecka 15, med BioNTech-Pfizers och Modernas vaccin. ”Denna tidsplan ser nu bättre ut då THL satt upp som mål att alla personer över 70 år ska vaccineras före utgången av april”, säger Ruotsalainen.

Befolkningens åldersstruktur påverkar mängden vaccin och vaccinationstäckningen

De senaste dagarna har nyheterna rapporterat om vaccinationstäckningen baserat på befolkningsmängden i olika områden. På dessa listor ligger HUS område bland de sista. ”Det beror på mängden vaccin som området fått. Nationellt delas vaccinen inte ut baserat på områdets befolkningsmängd, utan utifrån storleken på de grupper som står i tur att vaccineras. Invånarna i Nyland är yngre och friskare än genomsnittet och därför har Nyland fått färre vaccin nu när man vaccinerar äldre”, säger Kerstin Carlsson, direktör för HUS Apotek.

Det finns skillnader mellan kommunerna inom HUS område. Det beror på problem med tillgången till Modernas vaccin. ”Omedelbara åtgärder har vidtagits. Dessa skillnader kommer att rättas till de kommande veckorna så att det jämnat ut sig till mitten av april”, säger Carlsson.

 

 

Senast uppdaterad 12.04.2021