HUS informerar: Den som smittats av coronaviruset kan nu själv meddela om eventuella exponerade personer

Till den som smittats av coronaviruset skickas ett textmeddelande om ett positivt coronaprovsvar, där han eller hon anvisas att meddela personer som kan ha exponerats i tjänsten MinCoronainfo. Tjänsten används inom HUS område i alla kommuner utom Helsingfors. Helsingfors har ett eget system för anmälan av exponering.

”De uppgifter som ges i tjänsten är nyttiga förhandsuppgifter för smittspårare och de påskyndar smittspårningen. Via tjänsten kan man fylla i de platser där man har varit och anteckna de exponerade personernas namn och telefonnummer samt andra uppgifter om exponeringen”, berättar biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

När uppgifterna har matats in redan innan smittspåraren ringer kan de gås igenom tillsammans och kompletteras vid behov. Smittspåraren bekräftar exponeringen.

Användningen av tjänsten förutsätter stark autentisering med bankkoder eller mobilcertifikat. I tjänsten är det också möjligt att uträtta ärenden för en annan persons räkning.

Tjänsten har öppnats på finska. De svenska och engelska versionerna av tjänsten öppnas snart. Utöver kommunerna i HUS område kan tjänsten tas i bruk i Kymsote, Eksote och Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

Tjänstens adress är Mincoronainfo.fi.

 

 

Senast uppdaterad 13.09.2021