HUS informerar: Användningen av Modernas vaccin ökar i Nyland

”Tillgången till vaccin i Nyland är fortfarande god. Genom att öka användningen av Modernas vaccin kan vi säkerställa att alla utan dröjsmål får det vaccin som passar dem bäst”, säger Kerstin Carlsson, direktör för HUS Apotek.

”I Finland är Modernas vaccin mindre känt än BioNTech-Pfizers vaccin. Detta beror säkert på att det har varit mindre tillgängligt. I undersökningarna har Modernas vaccin varit minst lika effektivt som BioNTech-Pfizers vaccin ”, berättar biträdande överläkare Eeva Ruotsalainen.

Ruotsalainen berättar att enligt erfarenheter från andra länder har korsanvändningen av vaccinerna BioNTech-Pfizer och Moderna varit säker och skyddet har blivit minst lika bra eller till och med bättre än hos dem som fått endast ett vaccinpreparat.

Modernas vaccin kan ges till kvinnor som fyllt 12 år och män som fyllt 30 år.

THL har gett anvisningar om att vaccinationsserien mot coronaviruset kan kompletteras och effektiveras även med ett annat vaccinpreparat än det som den vaccinerade tidigare har fått, om det är nödvändigt för att vaccinationsverksamheten ska löpa smidigt och det inte finns något medicinskt hinder för att använda det andra preparatet. Även tre olika vaccinpreparat kan användas.

 

Senast uppdaterad 13.01.2022