Hurdana är idrottstjänsterna och -ställena i Sibbo? Hur borde de utvecklas? – svara på enkäten och påverka utvecklingen av idrottstjänsterna

 

Sibbo kommun bjuder invånarna och personer som rör sig i Sibbo att delta i utvecklingen av idrottstjänster, idrottsanläggningar och friluftsleder. I denna enkät kan du märka ut på kartan platser som kunde utvecklas och berätta önskemål om hur idrottstjänsterna kunde förbättras.

Enkätens resultat utnyttjas i bl.a. utarbetandet av uppdateringen av Sibbo kommuns plan för idrottstjänster.

Enkäten är öppen 1.9-1.10.2023. Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Det tar ungefär 10-15 minuter att svara. Det går lättast att svara med dator, men du kan även svara med telefon eller pekplatta.

 

I slutet av enkäten kan du delta i ett lotteri om du vill, där du kan vinna idrottsrelaterade priser!

 

Länken till enkäten: https://new.maptionnaire.com/q/2of29rfb2uia

 

Tack i förväg för era värdefulla svar!

Sibbo kommuns idrottstjänster.

Mer information ger chef för idrottstjänsterna Katriina Sahala (katriina.sahala@sipoo.fi)

Senast uppdaterad 27.09.2023