Hur borde friluftslederna i Sibbo förbättras? – Svara på enkäten och påverka!

Genom att svara kan du delta och påverka hur kommunen utvecklar sina rekreations- och friluftsleder. Enkäten hör till en utvecklingsutredning för friluftslederna i Sibbo, och enkätsvaren används bland annat som stöd för planläggningen och utvecklingen av friluftslederna. När utredningen är färdig ska den även publiceras på kommunens webbplats.

I enkäten får du en möjlighet att berätta vilka leder du använder nu och hur du rör dig på dem, samt ge egna förslag om hur lederna borde förbättras. Ju noggrannare du orkar och kan berätta om dina önskemål och beskriva på kartan de ställen och sträckor som du anser ska förbättras, desto bättre kan vi använda uppgifterna när lederna utvecklas.

Kom med och utveckla friluftslederna i Sibbo genom att svara på enkäten senast 16.5.2021. Varje åsikt räknas!

Ifall du vill ge ditt svar eller förslag via e-post eller telefon kan man kontakta personer nämnda ner.

Mer information:
Sibbo kommun, översiktsplaneringschef Suvi Kaski (suvi.kaski@sibbo.fi, 040 191 6082)
Sibbo kommun, servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell (piritta.forsell@sibbo.fi, 040 191 4539)

 

Senast uppdaterad 28.04.2021