HRT meddelar: Måttliga höjningar i biljettpriser, priset på årsbiljett och periodbiljetter för seniorer sänks

Vuxnas 30-dagarsbiljett höjs med 3 euro i början av 2021, däremot priset på enkel- och dygnsbiljetter höjs inte alls. Priset på årsbiljetten och sparbiljetten sänker. Det nya priset får man när man multiplicerar priset på 30-dagarsbiljetten med tio.  Personer över 70 år får rabatt på periodbiljetter och inte längre på enkelbiljetter. Priset på 30-dagarsbiljetten sänks med över 40 procent, t.ex. biljetten för zonen AB från 59,70 euro till 34,50 euro.

Prishöjiningarna är måttliga eftersom kommunandelarna höjs till över 64% av HRT:s kostnader. Vanligtvis har kommunandelarna täckt ca 50% av HRT:s verksanhetsutgifter. Underskottet är dock 130 miljoner euro och för att täcka den behöver HRT också statens stöd och EU:s stödfinansiering.

I den färska budgeten lovar landets regering mer stöd för kollektivtrafiken vilket underlättar vår situation i år. 2021 kommer ändå att vara väldigt svårt på grund av coronaviruset och biljettintäkterna kommer inte att uppgå till samma nivå som 2019. Utgifterna är nästan de samma eftersom vi vill att kollektivtrafikens servicenivå är god så att även i dessa avvikande tider kan invånarna resa smidigt till och från arbete samt under fritiden. HRT är tacksam för statens stöd i år, men vi behöver statens stöd även 2021”, säger Suvi Rihtniemi.

Kommunernas stöd riktas till dem som regelbundet åker kollektivt. Därför uppgår subventionsgraden för 30-dagarsbiljetter till 70 procent.

Ny rabattbiljett för personer över 70 år

I början av 2021 lanseras en ny rabattbiljett: personer över 70 år kan köpa periodbiljetter med 45 procents rabatt. Däremot får man inte längre rabatt på enkelbiljett. Detta gäller enkelbiljetter som man kunnat köpa för resor som börjar kl. 9-14. Med periodbiljetten kan man resa dygnet runt och priset är förmånligt. Till exempel i zonen AB kostar den rabatterade 30-dagarsbiljetten 34,50 euro och den är förmånligare än enkelbiljetter om man reser sex tur- och returresor i månaden. Om du köper biljetten för ett år på en gång, kostar den 29 euro i månaden.

I början av nästa år lanseras också dygnsbiljetter för 8-13 dygn. Först kan man köpa dessa biljetter via appen, senare även med HRT-kortet. Vi vill också göra vårt biljettsortiment enklare så att i fortsättningen hittar du samma biljetter både i HSL-appen och på HRT-kortet. Det innebär att du kan köpa periodbiljetter för 14, 30, 60, 90, 120 osv. 270 dygn samt enkel- och tilläggsbiljetter.

Busschaufförerna söljer inga biljetter i fortsättningen På grund av coronaviruset slutade busschaufförerna sälja biljetter under våren 2020 och nu har vi beslutat att detta gäller även fr.o.m. nästa år. Före coronaviruspandemin utgjorde chaufförernas biljettförsäljning under 1 procent av HRT:s totala biljettförsäljning. Resandet blir snabbare när chaufförerna inte längre behöver sälja biljetter. Också biljettförsäljningen blir enhetlig i alla kollektivtrafikmedel. Ombord på närtåget slutade man sälja biljetter somamren 2017 och i sårvagnarna i början av 2018.

Se biljettpriserna 2021 på HRTs webbplats.

Senast uppdaterad 05.07.2022