HRT meddelar: I och med konkurrensutsättning sätts nya elbussar i trafik i linjenätet i Sibbo

I konkurrensutsättningen vann Oy Pohjolan Liikenne Ab objekt 266 som omfattade sammanlagt 37 busslinjer i linjenätet i Sibbo.

Taksikuljetus Oy åter vann objekt 268 som inkluderade tre busslinjer i Tusby. Bolagen börjar trafikera dessa linjer i augusti 2021.

I och med konkurrensutsättningen sätts 24 nya elbussar i den trafik som vi beställer. I augusti 2021 sätts 12 nya 12 meter långa låggolvsbussar med 34 sittplatser i trafik i linjenätet i Sibbo. Linjerna får också tio nya 15 meter långa elbussar med 47 sittplatser.

I början kommer Oy Pohjolan Liikenne Ab att trafikera de vunna linjerna även med fyra dieselbussar av utsläppsklass EEV. Dessa bussar kommer att ersättas med två nya elbussar med 34 platser och två Euro 6-klassade dieselbussar under det sju år långa trafikeringsavtalet.

Taksikuljetus Oy ska trafikera de vunna Tusbylinjerna med en Euro 6-klassad buss av typ MiniB.

”Vi på HRT gläder oss över att tack vare konkurrensutsättningen kommer vi att få fler elbussar i trafik än vad vi förutsatte i anbudsvillkoren. Detta hjälper oss att uppnå vårt mål för minskning av utsläppen mer säkert och snabbare än planerat”, säger avdelningschef Tero Anttila.

Den konkurrensutsatta trafiken omfattade 2,1 procent av antalet bussar i den busstrafik som vi beställer och 2,5 procent av linjekilometerna. Den busstrafik som vi beställer omfattar ungefär 93 miljoner linjekilometer om året och kräver 1 304 bussar på vardagarna.

Styrelsen bedömde anbuden enligt konkurrensutsättningsprinciperna utifrån deras totalekonomiska fördelaktighet.

Vi konkurrensutsatte linjerna i Sibbo i samarbete med NTM-centralen i Nyland eftersom en del av rutterna fortsätter utanför HRT-området.

Anbudsförfarande för busstrafiken 52/2020

Objekt 266

Linjer

785 Järnvägstorget – Nickby
785K Järnvägstorget – Myras – Nickby
787 Järnvägstorget – Nickby (– Borgnäs)
787A Järnvägstorget – Nickby (– Lövkoski – Borgnäs – Halkis)
787K Järnvägstorget – Myras – Nickby (– Borgnäs)
788 Järnvägstorget – Nickby (– Borgå)
788K Järnvägstorget – Myras – Nickby (– Borgå)
788B Nickby (– Borgå)
831 Östra centrum – Landbo
831K Östra centrum – Björnsö – Landbo
841 Östra centrum – Söderkulla – Nickby
841B Söderkulla – Nickby
841N Järnvägstorget – Östra centrum – Söderkulla – Nickby
842 Östra centrum – Söderkulla – Eriksnäs
843 Östra centrum – Söderkulla – Kalkstrand
844 Östra centrum – Söderkulla – Tasträsk
982 Nickby – Barrängen – Tallmo
984 Hindsby (Knuters) – Nickby – Tallmo
984K Hindsby (Knuters) – Nickby – Mårsbackavägen – Tallmo
986 Nickby – Paipis – Träskända
986B Nickby – Paipis – Rajakulma
987 Nickby (– Borgnäs) – Norra Paipis – Träskända
987A (Monby – Borgnäs) – Norra Paipis – Träskända
987B Nickby (– Lövkoski – Borgnäs)
987T Nickby (– Lövkoski – Borgnäs) – Norra Paipis – Träskända
989 (Borgnäs – Halkis – Pihlajamäki) – Träskända
989A (Monby – Borgnäs – Halkis – Pihlajamäki) – Träskända
989B (Borgnäs – Halkis – Pihlajamäki)
989V (Monby – Halkis – Pihlajamäki)
992 Eriksnäs – Söderkulla – Massby – Nickby
993 Tasträsk – Söderkulla – Gesterby – Nickby
993K Tasträsk – Söderkulla – Boxby skola – Gesterby – Nickby
994 Söderkulla – Immerby – Gumbostrand
994K Söderkulla – Gumbostrand
995 Tasträsk – Söderkulla – Kalkstrand
996 Söderkulla – Kitö
996K Söderkulla – Kitö

Senast uppdaterad 03.12.2020