HRT meddelar: Från och med måndag 25.10 är det inte längre obligatoriskt med munskydd i kollektivtrafiken

Från och med mars 2021 har det varit obligatoriskt att använda munskydd i kollektivtrafiken. Efter det har många restriktioner tagits bort.

”Vi förenhetligar våra anvisningar med THL. I enlighet med THL:s riktlinjer rekommenderar vi fortfarande användning av munskydd i kollektivtrafiken”, säger HRT:s verkställande direktör Mika Nykänen.

Personalen vid servicestället och i den beställda trafiken fortsätter att använda munskydd i sådana arbetsuppgifter som kräver direkta kundkontakter.

”I THL:s bedömningstabell för riskpotentialen har smittorisken bedömts vara låg i kollektivtrafiken. Också VTT:s undersökningar stöder denna uppfattning. Kollektivtrafiken har varit ett trygg alternativ under coronapandemin och vi vill att det är tryggt att åka kollektivt även i framtiden”, säger Nykänen.

Munskyddstvånget slopas även i VR:s tåg.

Senast uppdaterad 25.10.2021