HRT meddelar: Avvikelser i busstrafiken under vinterlovsveckan 21.-25.2

  • Avgångarna som är markerade med ett plus (+) i tidtabellerna för Sibbolinjerna 986 och 987 samt U-linjen 280 körs inte.
  • Helsingforslinjerna 79B och 839, Vandalinjen 588, Kyrkslättlinjerna 901, 902, 903, 906 och 909 samt Sibbolinjerna 841B, 982, 984, 992, 993, 994, 996 och 989 trafikeras inte alls.
  • Sjundeålinjerna 912 och 914 körs inte och linjerna 913, 915, 916 och 917 körs enligt tidtabellen för skolornas vinterlov.
  • Esbolinjerna 348 och 349 har också en särskild skollovstidtabell.

Tidtabellerna syns i Reseplaneraren när sökningen riktar sig till datum då avvikelserna är i kraft.

Det är bra att beakta att mindre trafik överlag kan resultera till att bussar kör i förtid.
Hållplatstiderna är uppskattningar som baserar sig på genomsnittliga körtider under hela vinterhalvåret.

I de utskriftsbara tidtabellerna syns de hållplatser som bussen inte kör förbi före utsatt tid.

Senast uppdaterad 21.02.2022