HRT informerar: Sibbos skollinjer 992, 993, 993K, 984, 984K och 996 får nya stopplatser fr.o.m. 28.8

Det kommer att bli ungefär 40 nya stopplatser på Spjutsundsvägen, Boxvägen, Gesterbyvägen och Martisvägen. Dessa stopplatser är inte markerade med en hållplatsskylt men deras exakta lägen finns redan att söka i Reseplaneraren.

Med förändringen vill man göra det lättare att använda dessa skollinjer.

Som en del av ändringen får vissa stopplatser nytt namn som bättre beskriver hållplatsens läge. Hållplats Kringelmalm får namnet Bergsbrinken och hållplats Österbäcken namnet Boxvägen.

De nya stopplatserna i Sibbo där bussarna stannar från och med 28.8.2023:

Gumbostrands skola (Si0417)

Storuddsvägen 42 (Si1232)

Storuddsvägen 42 (Si1233)

Skogby (Si1234)

Skogby (Si1235)

Kärrasvägen (Si1236)

Kärrasvägen (Si1237)

Bergsbrinken (Si1238)

Bergsbrinken (Si1239)

Smedsbacka (Si1240)

Smedsbacka (Si1241)

Nyäng (Si1242)

Nyäng (Si1243)

Skattåkersvägen (Si1244)

Skattåkersvägen (Si1245)

Box (Si1246)

Boxbacka (Si1247)

Boxbacka (Si1248)

Ängsbacka (Si1249)

Ängsbacka (Si1250)

Stenkulla (Si1251)

Stenkulla (Si1252)

Skogsbyvägen (Si1254)

Skogsbyvägen (Si1253)

Boxvägen (Si1255)

Boxvägen (Si1256)

Bergomvägen (Si1257)

Bergomvägen (Si1258)

Juvasvägen (Si1259)

Juvasvägen (Si1260)

Storgårdsvägen (Si1261)

Storgårdsvägen (Si1262)

Byagården (Si1511)

Slätkärr (Si1916)

Slätkärr (Si1917)

 

Senast uppdaterad 25.08.2023