Hobari i Sibbo fortsätter också läseåret 2024–2025 

Hobari-verksamheten är öppen och gratis för alla barn i grundskolan.  Hobbyer erbjuds inom olika områden från idrott till konst och från matlagning till kodning. 

Hobbyer ordnas i huvudsak en gång per vecka på förmiddagar, och hobbygrupperna fortsätter hela terminen. Du kan anmäla dig till vilken grupp som helst, inte bara till den verksamhet som ordnas i din skola. 

Sibbo institut ansvarar för ordnandet av Hobari-klubbar. Om du vill ge respons eller har frågor om Hobari-verksamheten, kontakta oss per e-post på adressen hobarisibbo@sibbo.fi. 

Senast uppdaterad 06.06.2024