Handläggningen av placeringstillstånd och utredningen av oklarheter kring adresser fördröjs i Sibbo

Handläggningstiderna för ansökningar och kontakter förlängs avsevärt. Kunderna bör vara beredda på förseningar åtminstone fram till augusti.

När man har för avsikt att placera ledningar och andra konstruktioner (t.ex. en kabel eller parktransformator) på allmänna områden, behövs ett placeringstillstånd av kommunen. Grävtillstånd kan ansökas först efter att placeringstillstånd har beviljats.

Till exempel avvikande användning eller hyrning av ett gatu- och grönområde kan kräva att markägarens samtycke ansöks av kommunen. Kommunens mätnings- och fastighetsenhet hjälper också vid eventuella oklarheter kring fastighetens adress. Vi strävar efter att tillhandahålla adresserna i normal ordning, men på grund av personalbristen kommer arbetet med att reda ut oklarheterna att försenas avsevärt.

 

Senast uppdaterad 30.03.2023