Gutsy Go Hub gör samhörighet och de ungas delaktighet till en bestående del av skolornas vardag – Sibbo en pionjär för metoden

Finlands första Gutsy Go Hub startar i höst i Sibbo. Kommunens alla tre högstadieskolor deltar i projektet som genomförs både på svenska och finska. Det treåriga projektet är en fortsättning på samarbetet mellan Sibbo kommun och metoden Gutsy Go för kollektiv påverkan. Samarbetet runt metoden som förebygger utslagning och polarisation har pågått redan under en längre tid.

Projektet har dock förnyats så att metoden i det tvåspråkiga Hub-projektet introduceras som en långvarig del av skolarbetet och undervisningen. På detta sätt uppnås projektets mål inte bara under projektveckorna utan också i vardagen under hela skolåret. Gutsy Go-gärningar och evenemang enligt Gutsy Go-temat ordnas varje månad i alla tre skolor som deltar i projektet.

”Det är fint att Gutsy Go-metoden som förstärker delaktighet nu tillämpas i bredare utsträckning i alla kommunens högstadieskolor, så att hela årskullen kan dra nytta av den. När projektet varar för en längre tid kommer det också att ha större påverkan. Gemenskapen och delaktigheten är hela tiden en del av skolornas och elevernas vardag. Projektet stödjer också starkt elevvårdens tema för läsåret, dvs. ”Alla är med”, berättar undervisningschef Riikka Strandström.

Utöver bildnings- och ungdomstjänster deltar även kommunens social- och hälsovårdstjänster samt kommundirektör Mikael Grannas i projektet på ett centralt sätt. Kommundirektören ser de ungas delaktighet som central för hela kommunens välbefinnande.

”De ungas starka delaktighet är viktig med tanke på hela kommunen. Projekt som de unga skapar som en del av Gutsy Go-verksamheten påverkar flera åldersklasser i Sibbo på ett omfattande sätt. Det är intressant att stå i främsta ledet på nationell nivå i ett projekt som stärker de ungas välbefinnande. Den här förebyggande metoden når hela samhället”, säger Grannas.

Projektets inverkan på minskning av mobbning följs upp

Gutsy Go-metoden har redan i tre års tid testats med 3 000 unga i 15 pilotstäder och -kommuner. Sibbo deltar nu för tredje gången. Hub kommer att ge ytterligare bevis på hur den gemenskapliga metoden påverkar de ungas delaktighet och positiva mentala hälsa när läkarföreningen Duodecim bedriver vidare forskning i ämnet. Projektets resultat utnyttjas på nationell nivå.

”Människor som inte känner sig delaktiga är benägna att såväl mobba som bli mobbade. Vårt mål i Hub är således att följa med Gutsy Go-metodens påverkan på ett mer långvarigt sätt och se hur den eventuellt även minskar mobbning”, berättar Gutsy Go ry:s verksamhetsledare Veera Ikonen.

Gris-terapi och mobbningstestet

Hub-verksamheten inleds i september med en coachutbildning riktad till lärare och ungdomsarbetsledare. Hela årskullen av Sibboelever på åttonde klass, dvs. eleverna i Kungsvägens skola, Sipoonlahden koulu och Sipoonjoen koulu, får delta i Gutsy Go-verksamhetsveckor som ordnas på hösten.

De lösningar som de unga skapar och som tillämpas under läsåret kommer att nå och hjälpa tiotals av kommunens invånare. Under tidigare Gutsy Go-veckor har de unga i Sibbo tacklat varierande problem och kriser i kommuninvånarnas liv:  anställda som lider av arbetsstress har fått gris-terapi, kommunikationen mellan de boende i ett äldreboende och deras nära och kära har lättats med hjälp av brevkurirer, och familjer som saknat aktiviteter när de sitter i karantän har fått ta emot glädjeboxar. I fjol testade Sibboeleverna också hur utomstående reagerar när de får vittna mobbning på en offentlig plats. Experimentet hette mobbningstestet. Videon om testet publicerades i medierna och fick över en miljon finländska tittare.

I höst ordnar Sipoonlahden koulu en speciell Gutsy Go-verksamhetsvecka 11–15.10. Sipoonjoen yhtenäiskoulu och Kungsvägens skola ordnar dylika veckor 22–26.11 respektive 29.11–3.12. De ungas lösningar delas på sociala medier, och de publiceras också vid särskilda premiärer som tar plats efter verksamhetsveckorna så att hela kommunen kan dra nytta och bli inspirerad av dem. Lösningarna som de unga skapat under verksamhetsveckorna tillämpas och utnyttjas i Hub under hela läsåret.

Läs gärna mer om Gutsy Go-metoden på Gutsy Gos webbplats gutsygo.fi. Projektets egen YouTube-kanal innehåller videor om Sibboungas Gutsy Go-lösningar från tidigare år.

 

Webbplats: https://gutsygo.fi

Facebook: https://www.facebook.com/GutsyCollective/

Instagram: https://www.instagram.com/gutsycollective/#gutsygo #makepeacevisible

YouTube: bit.ly/gutsygotube

Twitter: https://twitter.com/gutsycollective

Bild: Gutsy Go

Flera ungdomar sitter på trappor i Nickby Hjärta och höjer armarna i segergest.
Bild: Gutsy Go

 

Senast uppdaterad 09.02.2022