Gutsy Go Hub tuo pysyvästi koulujen keskiöön yhteisöllisyyden ja nuorten osallisuuden – starttaa ensimmäisenä Sipoossa

Tänä syksynä Sipoossa starttaa Suomen ensimmäinen Gutsy Go Hub, jossa ovat mukana kunnan kaikki kolme yläkoulua suomeksi ja ruotsiksi. Kolmivuotinen hanke jatkaa jo pidempään jatkunutta yhteistyötä Sipoon kunnan ja nuorten syrjäytymistä ja polarisaatiota ehkäisevän palkitun Gutsy Go -yhteisömenetelmän kanssa.

Uutta on, että kaksikielisessä Hubissa menetelmä viedään pitkäkestoisesti osaksi koulun rakennetta ja opetusta niin, että sen tavoitteet toteutuvat projektiviikkojen lisäksi koulun arjessa läpi lukuvuoden. Gutsy Go -tekoja ja -teeman mukaisia tilaisuuksia järjestetään kuukausittain kaikissa mukana olevissa kouluissa.

“On hienoa päästä laajentamaan osallisuutta vahvistava Gutsy Go -menetelmä nyt kunnan kaikkien yläkoulujen ja koko ikäluokan hyödyksi. Pitkäkestoisemman projektin kautta vaikuttavuus vahvistuu. Yhteisöllisyys ja osallisuus ovat läsnä kouluissa ja oppilaiden arjessa koko ajan. Hanke tukee vahvasti myös oppilashuollon lukuvuoden teemaa, joka on Kaikki mukana”, kertoo opetuspäällikkö Riikka Strandström.

Opetus- ja nuorisotoimen lisäksi yhteistyössä ovat keskeisesti mukana kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kunnanjohtaja Mikael Grannas, joka näkee nuorten osallisuuden keskeisenä koko kunnan hyvinvoinnin kannalta.

”Nuorten vahva osallisuus on tärkeää koko kunnan kannalta. Gutsy Go -toiminnassa syntyvien nuorten projektien kautta toiminnan vaikutus ulottuu laajasti eri ikäluokkiin Sipoossa. On kiinnostavaa olla valtakunnallisesti etulinjassa vahvistamassa nuorten hyvinvointia koko yhteisön tavoittavalla ennaltaehkäisevällä menetelmällä”, Grannas sanoo.

Seurantaa vaikutuksesta kiusaamisen vähenemiseen

Gutsy Go -menetelmää on kolmen vuoden ajan pilotoitu 3000 nuoren kanssa 15 kaupungissa ja kunnassa, Sipoossa jo kolmesti. Hubissa saadaan vielä lisää näyttöä yhteisöllisen menetelmän vaikuttavuudesta nuorten osallisuuteen ja positiiviseen mielenterveyteen, kun Lääkäriseura Duodecim tekee jatkotutkimusta hankkeessa. Tulokset hyödynnetään valtakunnallisesti.

“Matalalla osallisuuden kokemuksella on yhteys sekä kiusaamiseen, että kiusatuksi tulemiseen. Hubissa saamme siis pitkäaikaisempaa seurantaa Gutsy Go -menetelmän vaikutuksesta myös kiusaamisen vähenemiseen”, kertoo Gutsy Go ry:n toiminnanjohtaja Veera Ikonen.

Possuterapiaa ja kiusaamiskoe

Hub -toiminta käynnistyy syyskuussa opettajien ja nuorisotyönohjaajien -valmentajakoulutuksella. Syksyn aikana järjestettävät Gutsy Go -toimintaviikot Sipoonlahden, Sipoonjoen ja Kungsvägenin kouluissa osallistavat kunnan koko kahdeksasluokkalaisten ikäluokan.

Nuorten kehittämät ratkaisut ja niiden soveltaminen lukuvuoden aikana tulevat tavoittamaan ja tuomaan apua kymmenille kuntalaisille. Aiemmilla Gutsy Go -viikoilla Sipoon nuoret ovat kehittäneet hyvin monenlaisia ratkaisuja kuntalaisten arjen kriiseihin ja ongelmiin: Muun muassa possuterapiaa työstressin keskelle, kirjekuriireja vanhainkodin asukkaiden ja läheisten yhteydenpitoon ja ilopakkauksen perheen karanteeniajan yhteiseen tekemiseen. Viime vuonna sipoolaiset nuoret testasivat kiusaamiskokeessa, kuinka ulkopuoliset puuttuvat kiusaamiseen julkisella paikalla. Video keräsi miljoonan suomalaisen yleisön mediassa.

Sipoonlahden koulussa erityisenä toimintaviikkona on tänä syksynä 11.-15.10. ja Sipoonjoen yhtenäiskoulussa ja Kungsvägens skolassa viikot ovat 22.-26.11. ja 29.11.-3.12. Videoidut nuorten ratkaisut jaetaan sosiaalisessa mediassa ja toimintaviikkojen jälkeen järjestettävissä ensi-illoissa koko kunnan hyödyksi ja inspiraatioksi. Nuorten toimintaviikoilla luomia ratkaisuja sovelletaan ja hyödynnetään Hubissa läpi lukuvuoden.

Voit tutustua lisää Gutsy Go -menetelmään Gutsy Go:n verkkosivuilta gutsygo.fi. Gutsy Go:n YouTube-kanavalta voit katsoa sipoolaisten nuorten aikaisempia Gutsy Go -ratkaisuja.

Website: https://gutsygo.fi

Facebook: https://www.facebook.com/GutsyCollective/

Instagram: https://www.instagram.com/gutsycollective/ #gutsygo #makepeacevisible

YouTube: bit.ly/gutsygotube

Twitter: https://twitter.com/gutsycollective

Kuva: Gutsy Go

Joukko nuoria istuu portailla Nikkilän Sydämessä ja tuulettaa.
Kuva: Gutsy Go

Viimeksi muokattu 09.09.2021