Grönområdet mellan körfälten vid Nickbyvägen i Nickby centrum får nya planteringar och stenbeläggningar från och med nästa vecka

Reparationerna sker på mittrefugen som separerar de två motsatta körfilerna vid Nickbyvägen. Området får bland annat ny stenbeläggning och nya grönväxter.

Senast uppdaterad 10.09.2021