Generalplan för Sibbo 2050-popup-turnén startar den sista augusti

Rutten och tidtabellen för popup-turnén för Generalplan för Sibbo 2050 har utarbetats. Kom och bekanta dig med generalplanens strukturmodeller, diskutera med planläggarna och ge respons på de framlagda strukturmodellerna. Alla kan delta i tillställningarna och titta in när som helst inom den givna tidtabellen.

Popup-turnéns tidtabeller och rutt:

  • Torsdag 31.8
    • Gumbo Kiosk kl. 15.00–16.30 (Gumbovägen 213, 01150 Söderkulla)
    • Box Café & Grill kl. 17.30–19.00 (Nya Borgåvägen 1545, 01190 Sibbo)
  • Tisdag 12.9
    • Föreningshuset Widegård i Paipis kl. 16–18 (Paipisvägen 1134, 04170 Paipis)

 

Utöver dessa ordnas det sista invånarmötet i Talman koulu torsdagen den 24 augusti kl. 17–19. Inspelningen av webbinariet om generalplanens strukturmodeller är också tillgänglig tills den 24 augusti på adressen: https://mpt.link/strukturmodell-webinar

Generalplan för Sibbo 2050

För närvarande håller vi på att utarbeta en ny generalplan för Sibbo som siktar på år 2050. Generalplanen förutser och styr markanvändningen i kommunen under de kommande årtiondena. Nu är det dags att delta i processen och kommentera generalplanens alternativa strukturmodeller. Utgående från den respons som lämnats in utarbetar vi den slutliga strukturmodellen under hösten 2023. Denna strukturmodell kommer att vidare styra utarbetandet av utkastet till generalplan.

Du kan bekanta dig närmare med generalplanearbetet på generalplanens webbplats. Webbplatsen hittar du på adressen www.sipoo.fi/sv/generalplan

 

Korrigering av det tidigare meddelandet. På grund av sammanblandning av datum kommer möjligheten att besöka Byarsborg inställas. Vi beklagar felet.

 

Senast uppdaterad 25.08.2023