Gardesjägarregemente informerar: Reservister övar i frivillig övningen i Borgå och Sibbo 13.-15.10.2023

I övningen deltar 200 personer (reservister och personal). Trupperna använder stridsutrustning, inklusive stormgevär. En del av trupperna kan också vara klädda som civila. Personalen bär gula varselvästar. I övningen deltar 20 fordon.

Trupperna övar i Sandhamn och i Borgås Andersböle och Tolkis och Sibbos Svartböle och Hindsby på 14.-15.10. Övningen kan förorsakar buller.

Stridsövningens mål är att utbilda landskapskompaniets reservister i sina egna uppgifter, till exempel öva skydd och försvar av objekt eller område.

Mera information på Arméns webbplats

Senast uppdaterad 10.10.2023