Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år

Fullmäktigeledamöterna gjorde sammanlagt 17 understödda förslag till budgeten och ekonomiplanen vid remissdebatten 13.11.2023. Fullmäktige beslutade inkludera en del av ändringsförslagen i budgeten i går, när behandlingen av budgeten fortsatte.

Fullmäktige beslutade att anvisa 50 000 euro av investeringarna till genomförande av projektet #MittSibbo för deltagande budgetering nästa år. Tekniska utskottet beslutar i början av året till vilken investering den deltagande budgeteringen riktas.

Konstisbanan genomförs nästa år

Fullmäktige beslutade även att reservera högst 0,9 miljoner euro till genomförandet av konstisbanan i Söderkulla nästa år. Fullmäktige tidigarelade alltså genomförandet av konstisbanan jämfört med det ursprungliga budgetförslaget. Fullmäktige beslutade också att det reserverade 0,9 miljoner euro är den maximala kostnaden för projektet.

Däremot beslutade fullmäktige att skjuta upp saneringarna av Idrottsvägen och Nybrovägen. Fullmäktige överförde de reserverade anslagen för saneringen av Nybrovägen från nästa år till åren 2025 och 2026 således att saneringen planeras år 2025 och genomförs år 2026. De reserverade anslagen för saneringen av Idrottsvägen överfördes till år 2026.

Fullmäktige beslutade även om ett tillägg på 120 000 euro för att stödja verksamhetskulturen i Nickby Hjärta till investeringsanslagen för bildningsutskottets lösa egendom. Enligt planerna kommer bland annat heltäckningsmatta och skåp med lås att anskaffas och installeras i Nickby Hjärta för att stödja funktionaliteten av strumpskoleprincipen där. Fullmäktige beslutade att höja den reserverade finansieringen av projektet i budgetförslaget med ytterligare 120 000 euro.

Fullmäktige godkände även föredragandens ändrade förslag i kommunstyrelsen om tilläggsanslag på 55 000 euro för anskaffning av arbetskläder för personalen inom småbarnspedagogiken. Fullmäktige beslutade också att reservera 20 000 euro av utbildningens anslag för fortbildning till en Mininepsy-utbildning eller dylikt för undervisningspersonalen, som behandlar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar samt ger verktyg för ett lösningsorienterat tanke- och arbetssätt.

Dessutom beslutade fullmäktige att godkänna förslaget om förbättring av kollektivtrafikförbindelserna i byarna med ändringar. Utvecklingsförslagen om till exempel tilläggsturer för att komplettera avtalstrafiken som ordnas av HRT genomgås i förhandlingar med HRT, men inga pengar reserveras till utveckling av kollektivtrafiken.

Fullmäktige beslutade också att godkänna förslaget om ett tilläggsanslag till Ungdomstjänsters ambulerande verksamhet med ändringar. Fullmäktige beslutade att godkänna ett tillägg på 30 000 euro till sektorn för vardag och fritids budget och fördela det till Ungdomstjänster. Därutöver beslutade fullmäktige att år 2024 utvecklas en ”Sibbomodell”, en övergripande och bestående lösning för att förbättra barns och ungdomars välbefinnande.

Justering av statsandelarna försämrar förmodligen resultatet

På basis av budgeten skulle kommunens resultat vara 0,10 miljoner euro år 2024 och räkenskapsperiodens överskott 1,30 miljoner euro. Förverkligandet av budgeten försämras dock av finansministeriets förslag om justering av statsandelarna, vilket förväntas att minska Sibbo kommuns statsandelar nästa år. Det är ännu oklart hur justeringen av statsandelarna kommer att påverka Sibbo kommun exakt, och därför har den inte tagits med i räkningen i budgeten.

Du kommer till kommunstyrelsens förslag till budgeten via denna länk. Den godkända budgeten publiceras på kommunens webbplats på sidan Budget och bokslut efter att budgeten har uppdaterats med fullmäktiges ändringar.

 

Senast uppdaterad 12.12.2023