Valtuusto hyväksyi Sipoon talousarvion ensi vuodelle

Valtuutetut tekivät talousarvioon ja taloussuunnitelmaan yhteensä 17 kannatettua ehdotusta lähetekeskustelussa 13.11.2023. Osan muutosehdotuksista valtuusto päätti sisällyttää talousarvioon eilen, kun se jatkoi talousarvion käsittelyä.

Valtuusto päätti osoittaa investoinneista 50 000 euroa #MunSipoo -osallistuvan budjetoinnin toteutukseen ensi vuodelle. Tekninen valiokunta päättää alkuvuodesta, mihin investointiin osallistuva budjetointi kohdennetaan.

Tekojääradan toteutus ensi vuodelle

Valtuusto päätti myös varata ensi vuodelle Söderkullan tekojääradan toteutukseen enintään 0,9 miljoonaa euroa. Valtuusto siis aikaisti tekojääradan toteutusvuotta verrattuna alkuperäiseen talousarvioehdotukseen. Varatun 0,9 miljoonaa euroa linjattiin myös olevan kustannuskatto projektille.

Urheilutien ja Uudensillantien saneerauksia valtuusto päätti puolestaan siirtää myöhemmäksi. Valtuusto siirsi Uudensillantien saneeraukseen varatut määrärahat ensi vuodelta vuosille 2025 ja 2026 siten, että saneeraus suunniteltaisiin vuonna 2025 ja toteutettaisiin vuonna 2026. Urheilutien saneerauksen toteutukseen varatut määrärahat siirrettiin vuodelle 2026.

Valtuusto päätti myös lisätä rahaa sivistysvaliokunnan irtaimen omaisuuden investointeihin 120 000 euroa Nikkilän Sydämen toimintakulttuuria tukeviin investointeihin. Nikkilän Sydämeen on suunniteltu hankittavaksi ja asennettavaksi muun muassa kokolattiamattoa ja lukittavia kaappeja tukemaan sukkakouluperiaatteen toimivuutta Nikkilän Sydämessä. Valtuusto päätti korottaa hankkeeseen talousarvioehdotuksessa varattua rahoitusta vielä 120 000 eurolla.

Valtuusto hyväksyi myös kunnanhallituksessa tehdyn esittelijän muutetun ehdotuksen 55 000 euron määrärahan lisäämisestä työvaatetuksen hankintaan varhaiskasvatuksen henkilöstölle. Valtuusto päätti myös varata koulutuspalveluiden täydennyskoulutuksen määrärahoista 20 000 euroa opetushenkilöstölle Mininepsy-koulutukseen tai vastaavaan, jossa muun muassa saadaan tietoa neuropsykiatrisista oireyhtymistä ja työvälineitä ratkaisukeskeisen ajattelu- ja työskentelytapaan.

Lisäksi valtuusto hyväksyi muutettuna ehdotuksen kylien joukkoliikenneyhteyksien parantamisesta. Kehitysehdotukset esimerkiksi lisävuoroista täydentämään HSL-sopimusliikennettä, käydään läpi neuvotteluissa HSL:n kanssa, mutta lisää rahaa joukkoliikenteen kehittämiseen ei varattu.

Valtuusto päätti hyväksyä muutettuna myös lisämäärärahaehdotuksen nuorisopalveluille liikkuvaan toimintaan. Arjen ja vapaa-ajan toimialalle päätettiin lisätä 30 000 euroa ja kohdentaa rahan nuorisopalveluihin. Lisäksi valtuusto päätti, että vuonna 2024 kehitetään ”Sipoo-malli”, kokonaisvaltainen ja pysyvä ratkaisu lasten ja nuorten hyvinvoinnin parantamiseksi.

Valtionosuuksien tarkistaminen heikentänee tulosta

Talousarvion pohjalta kunnan tulos olisi 0,10 miljoonaa euroa vuonna 2024 ja tilikauden ylijäämä 1,30 milj. euroa. Talousarvion toteutumista heikentänee kuitenkin valtionvarainministeriön esitys valtionosuuksien tarkistamisesta, jonka odotetaan vähentävän Sipoon ensi vuonna saamia valtionosuuksia. Valtionosuuksien tarkistuksen tarkkaa vaikutusta Sipooseen ei kuitenkaan vielä tiedetä varmaksi, eikä sitä siksi ole laskettu mukaan talousarvioon.

Kunnanhallituksen ehdotukseen talousarvioksi pääset tästä linkistä.  Hyväksytty talousarvio lisätään kunnan verkkosivuilla Talousarvio ja tilinpäätös -sivulle sen jälkeen kun, talousarvioon on tehty valtuuston päättämät muutokset.

 

Viimeksi muokattu 12.12.2023