Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år

Kommunens resultat år 2023 inklusive Sibbo Vatten skulle vara cirka 5,15 miljoner euro och räkenskapsperiodens överskott 6,35 miljoner euro.

Fullmäktigeledamöterna gjorde sammanlagt 30 understödda förslag till budgeten och ekonomiplanen vid remissdebatten 14.11.2022. Fullmäktige beslutade inkludera en del av ändringsförslagen i budgeten i går, när behandlingen av budgeten fortsatte.

Fullmäktige lade till ett årligt anslag på 20 000 euro för projektet #MittSibbo för deltagande budgetering. Enligt fullmäktiges beslut används anslaget varje år för ett projekt som rör ett område eller två områden i stället för att samla in idéer från alla områden i Sibbo varje år.

Konstisbanan och Söderkulla skola är med i investeringarna

Fullmäktige beslutade att investeringen för Söderkulla skola inte tas bort från investeringsplanen i motsats till vad som föreslogs i ett av ändringsförslagen. Däremot beslutade fullmäktige att projektplanen för Söderkulla skola revideras och uppdateras så att den motsvarar framtidens behov. Det har reserverats 0,35 miljoner euro för nästa år för planering av bildningens lokaler i södra Sibbo.

Likaså bestämde fullmäktige att hålla Söderkullas konstisbana med i investeringarna. Det beslutades att de medel som reserverades för saneringen av Nickby centralidrottsplan och Idrottsvägen hålls i budgeten 2023 och överförs inte till år 2024 såsom hade föreslagits.

Lokallösningar i skolbyggnaden Miili görs enligt behovsutredningen

Fullmäktige beslutade också att lokallösningarna i skolbyggnaden Miili förbättras för att säkerställa inlärningsfred enligt behovsutredningen och användarnas önskningar bland annat genom att bygga mellanväggar i byggnaden år 2023. Fullmäktige godkände också att inledningen av byskoleverksamhet för finskspråkiga barn utreds som en del av bildningsväsendets servicenätplan.

De föreslagna nya befattningarna, en ny tjänst som koordinator för specialundervisningen och en ny tjänst som markanvändningsingenjör, tas med i budgeten enligt fullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen gör det slutliga beslutet om inrättande av de nya befattningarna separat på basis av bl.a. det kommande lönsamhetsprogrammet som föreslås till kommunen. Vid remissdebatten föreslogs det att befattningarna tas bort från budgeten.

Du kommer till kommunstyrelsens förslag till budget via den här länken.  Den godkända budgeten publiceras på kommunens webbplats på sida Budget och bokslut efter att budgeten har uppdaterats med fullmäktiges ändringar.

 

Senast uppdaterad 13.12.2022