Fullmäktige behandlar Sibbos strategi vid sitt möte den 25 april

 

Fullmäktige har bearbetat strategin under hösten 2021 och våren 2022. Strategin bygger på resultaten av tidigare enkäter som riktades till kommuninvånarna och personalen. Utifrån dessa har de ledande tjänsteinnehavarna utarbetat olika alternativ för varje strategitema samt bedömt alternativens konsekvenser.

Fullmäktige sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 25 april kl. 18. Fullmäktiges möten sänds i realtid och kan ses även i efterhand på Sibbo kommuns YouTube-kanal. Man kan följa med mötet även på plats i Nickby Hjärta (Stora Byvägen 12).

Länkar:
Föredragningslista till fullmäktiges möte
Sibbo kommuns YouTube-kanal

Mer information till media:
Kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sibbo.fi
Fullmäktigeordförande Ari Oksanen, tfn 040 504 2608, ari.oksanen@sibbo.fi
Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist, tfn 050 070 3116, kaj.lindqvist@sibbo.fi

Senast uppdaterad 06.07.2022