Förslag till förteckningen över övervakade badstränder 2024 tas emot

Huvudmannen för en badstrand ansvarar för strandens snygghet och säkerhet. I badvattnet undersöks fekala bakterier. I samband med provtagningen kontrolleras den allmänna snyggheten vid stranden samt blåalgsläget. Uppgifter om provresultat och observationer om blågröna alger finns på badsträndernas anslagstavlor samt på miljöhälsovårdens webbsidor.

Förteckning över badstränder

  • Askola: Takajärvi (EU-strand), Abborsjön och Valkjärvi
  • Lappträsk: Kyrkby, Särkjärvi och Pyhäjärvi
  • Lovisa: Plagen (EU-strand), Valkom, Särkjärvi södra stranden, Rissundet, Kiramo, Drömstrand, Lill-Bäston, Forsby å, Skukulträsket och Rönnäs
  • Borgnäs: Kommunens strand vid Kotojärvi (EU-strand) och stranden vid Laukkosken koulu
  • Borgå: Hasselholmen (EU-strand), Kokon (EU-strand), Tjäruträsk (EU-strand), Venjärvi, Lindvik, Köttboda, Sondby I och II, Virvik och Staffas
  • Sibbo: Molnträsk (EU-strand), Tasträsk (EU-strand), stranden vid Joensuun Tila (EU-strand), Möträsk, Tallmo, Fagerö och Norrkullalandet
  • Mörskom: Syväjärvi
  • Buckila: Iilijärvi

Utöver de allmänna badstränderna övervakas badstränder vid lägercentraler: Isojärvi (Borgnäs), Pellinge (Borgå), Tuomiranta (badstranden vid Etujärvi (Askola), Källan (Lovisa) och Lövhyddan (Sibbo).

 

Senast uppdaterad 11.04.2024