Förslag om Kervo och Sibbo sysselsättningsområde godkändes av båda kommuners fullmäktige

Ordnande av arbetskraftsservice överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna den 1 januari 2025. I och med reformen överförs flera olika tjänster, utbetalningsuppgifter och ansvar till kommunerna. Även personalen som sköter om dessa uppgifter överförs till kommuner eller samkommuner genom överlåtelse av rörelse den 1 januari 2025.

Av de blivande sysselsättningsområdena förutsätts bland annat en arbetskraftsbas på 20 000 personer. Kervo och Sibbo är växande kommuner, och deras sammanlagda arbetskraftbas är 30 566 personer (år 2021), vilket uppfyller kriteriet på 20 000 personer som nämns i regeringens proposition.

Efter en grundlig bedömning och intensiv beredning har Kervo och Sibbo bestämt sig för att göra en anmälan om att ett gemensamt sysselsättningsområde bildas. Statsrådet beslutar om sysselsättningsområdena senast i slutet av februari 2024.

Kervo stad är ansvarskommunen för det föreslagna sysselsättningsområdet. Planen för att ordna arbetskraftsservice som beaktar servicebehoven hos de båda kommunerna utgår från tanken att invånarna garanteras arbets- och näringstjänsterna som närtjänster och att sysselsättningsområdet är tvåspråkigt.

”Det här är ett betydande steg mot ett fördjupat samarbete mellan Kervo och Sibbo och möjliggör för oss producering av ännu bättre arbetskraftsservice för kommunernas invånare. Tillsammans har vi utmärkta förutsättningar att samarbeta även med andra aktörer inom sysselsättnings- och välfärdsområden”, säger stadsdirektören i Kervo Kirsi Rontu.

”Både Sibbo och Kervo är kommuner som utvecklas och växer kraftigt, och detta samarbete möjliggör även utveckling av samarbetet med livskrafttjänster. Kommunernas skillnader är en resurs, och klokt utnyttjande av dem betjänar båda kommunerna”, säger kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas.

 

Senast uppdaterad 31.10.2023