Förseningar vid behandling av skolskjutsansökningar

Ansökningarna om skolskjuts behandlas i den ordning de tas emot. Vårdnadshavarna informeras om det beviljade transportmedlet i Wilma när deras ansökan har behandlats.

Vänligen observera att skolskjutsarnas telefonservice stängs för sommaren torsdagen den 30 juni 2022 kl. 13.00. Servicenumret betjänar kunderna igen fr.o.m. 1.8.2022, på vardagar kl. 12.00–13.00. Samma sommaravbrott gäller för meddelanden om skolskjuts som skickas via Mina tjänster.

Läs mera om skolskjutsarna och behandlingen av ansökan bakom denna länk.

Senast uppdaterad 29.06.2022