Företagsforumet, som förbereder näringsprogrammet, flyttas till en ny tidpunkt

Forumet skjuts upp för att säkerställa att tillställningen ordnas på bästa möjliga sätt. Vi beklagar eventuella olägenheter som uppskjutningen orsakar och tackar er för förståendet. Målet med Företagsforumet är att skapa förutsättningar för utarbetandet av ett nytt näringsprogram för åren 2024–2026.

Är Sibbo en livskraftig kommun, vars grundförutsättningar för utveckling är i skick? Är uppfattningen om Sibbo fortfarande positiv? I vilken riktning har det näringslivspolitiska klimatet utvecklats? Dessa och flera andra brännande frågor ställs för kommunala beslutsfattare, företagare och de som beslutar om näringslivsärenden i Företagsforumet. Under Företagsforumet kläcker vi idéer och skapar visioner om kommunens framgångsfaktorer i ledig stämning.

Om du läser denna text, är du rätt person för att delta. Vi meddelar om Företagsforumets nya tidpunkt så snart som möjligt.

 

Senast uppdaterad 03.10.2023