Fördröjning i vidarekopplingen av samtal till social- och hälsovårdens kunderservicenummer

Telia utför ändringsarbeten på telefonlinjerna och detta medför fördröjningar och svårigheter att förena samtal.
Av denna anledning tar det flera minuter innan den som ringer upp får lyssna på det inspelade meddelandet som styr samtalen vidare.

Telias arbeten beräknas pågå i en vecka, dvs. fram till nästa måndag 29.11.2021.

Senast uppdaterad 27.04.2023