Erbjud hobbyverksamhet för Hobari

Hobari är Sibbo modellen för hobbyverksamhet. Projektet finansieras av Utbildnings- och kulturministeriet och dess mål är att varje barn och ungdom oberoende av social status hittar en intressant, avgiftsfri hobby i anslutning till skoldagen. Projektet startade som försök i Sibbo under vårterminen 2021. Hobbymodellens (Finlands modell) utveckling och förverkligande fortsätter i projektets andra skede under hela läsåret 2021 – 2022.

Vi söker till Hobari -hobbyverksamheten arrangörer och leverantörer så att vi kan garantera möjligast brett utbud på hobbyer till grundskolans barn och unga. Vi söker verksamhet som kan utföras i grupp. Utbudet planeras utifrån barnens och ungdomarna önskemål.

Anmäl ditt intresse och dina möjligheter att erbjuda hobbyverksamhet till Hobari under läsåret 2021 – 2022 genom at besvara blanketten nedan.

Fyll i blanketten före 31.5.2021.

Blanketten: Erbjud hobbyverksamhet för Hobari

Senast uppdaterad 05.07.2022